TAKE OVER คณิตประยุกต์ รุ่น 67

คอร์ส TAKE OVER คณิตประยุกต์ จะสอนเนื้อหาครบทุกบทไปจนถึงลุยแนวข้อสอบจริงคณิตสามัญ(ปัจจุบันคือคณิตประยุกต์ 1) และลุยข้อสอบ PAT1

ในคอร์สนี้จะประกอบไปด้วย 4 Volume

Vol.1 (83ชม.) : ทบทวนเนื้อหาและลุยข้อสอบบทเซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

Vol.2 (57ชม.) : ทบทวนเนื้อหาและลุยข้อสอบบทตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น

Vol.3 (73ชม.) : ทบทวนเนื้อหาและลุยข้อสอบบทลำดับอนุกรม แคลคูลัส สถิติ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Vol.4 (60ชม.)

  • ลุยข้อสอบจริงคณิตสามัญ 11 ฉบับ (ปัจจุบันคือคณิตประยุกต์1)
  • ลุยข้อสอบจริง PAT1 5 ปีล่าสุด
  • ทบทวนสูตรที่สำคัญต่างๆ ผ่านการพาทำโจทย์แต่ละข้อ
  • มีการสอนเทคนิคลัด และการตัดช้อยส์เพื่อให้นำมาใช้ได้จริงในการสอบ

คอร์ส TAKE OVER คณิตประยุกต์ 1 เรียนรวมทั้งสิ้น : 273 ชั่วโมง

(เรียนผ่านกลุ่มทางเฟสบุ้ค เรียนทบทวนได้ไม่จำกัด และสามารถกรอคูณความเร็วได้)