แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

 • FINAL PACK TGAT 2 & 3 รุ่น 67

  FINAL PACK TGAT2&3 รุ่น67 เรียนทั้งหมด 63 ชั่วโมง
  สอนครบทุกพาร์ท พร้อมข้อสอบจริงปีล่าสุด 66
  ประกอบด้วย
  1. คอร์ส TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 45 ชั่วโมง
  ✅ สอนครบทุกพาร์ทตามแนวทางของ ทปอ. ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่
  👉ความสามารถทางภาษา
  👉ความสามารถทางจำนวน
  👉ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
  👉ความสามารถทางเหตุผล
  2. คอร์ส TGAT3 (สมรรถนะการทำงาน) 18 ชั่วโมง
  ✅ สอนครบทุกพาร์ทตามแนวทางของ ทปอ. ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่
  👉การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
  👉การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  👉การบริหารจัดการอารมณ์
  👉การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม
  ทั้งคอร์สเรียน 63 ชั่วโมง (ทวนได้ไม่จำกัด) โดย
  เรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มเฟสบุ๊ค ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน อายุคอร์ส 1 ปี
  สอนโดยพี่หมอแม็ค เจ้าของเพจ Facebook : ความถนัดแพทย์ MEDDENT
  หากเรียนแล้วสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงเสมือนเรียนต่อตัว
  **สมัครเรียนทางเพจ Facebook : TGAT by Skill**
 • TAKE OVER คณิตประยุกต์ รุ่น 67

  คอร์ส TAKE OVER คณิตประยุกต์ จะสอนเนื้อหาครบทุกบทไปจนถึงลุยแนวข้อสอบจริงคณิตสามัญ(ปัจจุบันคือคณิตประยุกต์ 1) และลุยข้อสอบ PAT1

  ในคอร์สนี้จะประกอบไปด้วย 4 Volume

  Vol.1 (83ชม.) : ทบทวนเนื้อหาและลุยข้อสอบบทเซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

  Vol.2 (57ชม.) : ทบทวนเนื้อหาและลุยข้อสอบบทตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น

  Vol.3 (73ชม.) : ทบทวนเนื้อหาและลุยข้อสอบบทลำดับอนุกรม แคลคูลัส สถิติ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

  Vol.4 (60ชม.)

  • ลุยข้อสอบจริงคณิตสามัญ 11 ฉบับ (ปัจจุบันคือคณิตประยุกต์1)
  • ลุยข้อสอบจริง PAT1 5 ปีล่าสุด
  • ทบทวนสูตรที่สำคัญต่างๆ ผ่านการพาทำโจทย์แต่ละข้อ
  • มีการสอนเทคนิคลัด และการตัดช้อยส์เพื่อให้นำมาใช้ได้จริงในการสอบ

  คอร์ส TAKE OVER คณิตประยุกต์ 1 เรียนรวมทั้งสิ้น : 273 ชั่วโมง

  (เรียนผ่านกลุ่มทางเฟสบุ้ค เรียนทบทวนได้ไม่จำกัด และสามารถกรอคูณความเร็วได้)

 • ULTIMATE ความถนัดแพทย์ TPAT1 (รวมครบ 3 PART) รุ่น 67

  **สมัครเรียนผ่านทางเพจ Facebook : Meddent เท่านั้น**

  คอร์ส ULTIMATE ความถนัดแพทย์ TPAT1 รุ่น67 คือคอร์สที่นำเอาเนื้อหาความถนัดแพทย์ทุกพาร์ทมารวมอยู่ในคอร์สเดียวกัน มีตำราเรียน 3 เล่ม (เชาวน์ปัญญา จริยธรรมทางการแพทย์ เชื่อมโยง) โดยในคอร์สจะประกอบด้วย

  >>>พาร์ทเชาวน์ปัญญา สอนครบทุกเนื้อหาที่ใช้สอบ (อนุกรม/มิติสัมพันธ์/วิเคราะห์เงื่อนไข/คณิตพื้นฐาน/ภาษาไทย)

  >>>พาร์ทจริยธรรมแพทย์ สอนให้เข้าใจถึงหลักการมากกว่าการท่องไปสอบ พร้อมเทคนิคการตัดช้อยส์ที่จะช่วยประหยัดเวลาในห้องสอบ
  >>>พาร์ทเชื่อมโยงเรียนเนื้อหาการเชื่อมโยงแบบต่างๆ แล้วฝึกทำบทความจากง่ายไปยากเพื่อให้มั่นใจการสอบจริง(รวมกว่า50บทความ)
  >>>พร้อมลุยแนวข้อสอบจริงความถนัดแพทย์ปีล่าสุด(ที่สอบเมื่อ 17 ธันวาคม 2565)
  ………………………………………………………………………….

  เรียนรวมทั้งสิ้น 112 ชั่วโมง

  ขั้นตอนการสมัครคอร์สนี้

  1. INBOX สมัครผ่านทางเพจ Facebook : Meddent ** https://www.facebook.com/MEDDENTGAT/inbox/ หรือสั่งซื้อทาง Line ID : @meddent
  2. ทำการชำระค่าเรียน
  3. แจ้งโอนค่าเรียน ส่งหลักฐานมาทางเพจเฟสบุ้คความถนัดแพทย์ MEDDENT และแนบหลักฐานยืนยันตน บัตรประชาชน(ตัวจริง หรือสำเนาก็ได้ครับ เขียนว่าสำหรับเรียนกับ MEDDENT เท่านั้น)
  4. ทีมงานจะดึงนักเรียนเข้าสู่ระบบเรียน
  5. รอรับเอกสารประกอบที่จะจัดส่งให้ทาง KERRY