TGAT by SKILL

ติวสอบ TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล)
TGAT3 (สมรรถนะการทำงาน)

ตัวอย่างการสอน

รวมรีวิวจากนักเรียน

ความสำเร็จของน้อง ๆ ที่เรียนกับเรา

ดาวน์โหลดเอกสาร: https://drive.google.com/file/d/1uRP8d...

ดาวน์โหลดเอกสาร: https://drive.google.com/file/d/1zqFXv...

ดาวน์โหลดเอกสาร: https://drive.google.com/file/d/1hFTve...